Trang chủ Hình ảnh đẹp Hình các vị hộ pháp trong phật giáo đẹp và uy nghiêm nhất

Hình các vị hộ pháp trong phật giáo đẹp và uy nghiêm nhất

0 bình luận

Tổng hợp hình ảnh các vị hộ pháp trong phật giáo đẹp và uy nghiêm nhất để bạn đọc tải về chiêm bái, được các vị hộ trì phật pháp tới chánh quả.

Hộ pháp là các vị thần bảo vệ, hộ trì Chánh pháp. Theo tương truyền xưa kia Đức Phật đến từng phái bốn vị Đại Thanh văn, mười sáu vị La-hán đến để hộ trì Phật pháp.

Hình các vị hộ pháp trong phật giáo tuyệt đẹp

Hình các vị hộ pháp trong phật giáo tuyệt đẹp

Bên cạnh các vị đã nói trên, còn có các vị là Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, thập nhị thần tướng, hai mươi tám bộ chúng, mười ba phiên thần, ba mươi sáu thần vương, mười tám thiện thần chốn già-lam, Long vương… nhân nghe Phật thuyết pháp mà nguyện hộ trì Phật pháp, những vị này đều được gọi là thần Hộ pháp.

Các vị hộ pháp trong Phật giáo đóng vai trò là những vị thần hộ đạo, bảo hộ chúng sinh. Họ bảo trì sự hiền từ và uy nghiêm của cửa Phật, “trừng gian – phạt ác”, “hàng phục ma chướng”… để các phật tử và chúng sanh có thể tới cánh cửa Phật đạo được dễ dàng hơn!

Hình các vị hộ pháp trong phật giáo đẹp và uy nghiêm nhất

Xem thêm:

Trong các ngôi chùa Việt thường không bao giờ đầy đủ các loại tượng này, mà Thông thường chỉ tồn tại bốn loại hệ tượng, đó là: Vi Đà Bồ-tát và Tiêu Diện Đại sĩ; Khuyến thiện – Trừng ác; Tứ Thiên Vương và Bát bộ Kim cương. ở phía trên chính là một số hình ảnh Hộ Pháp trong Phật Giáo đẹp để quý bạn đọc xem qua cùng chiêm bái. Nam Mô Ai Di Đà Phật!

Bài liên quan