Trang chủ Tổng hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Viên Chức Chuẩn Nhất

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Viên Chức Chuẩn Nhất

0 bình luận

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay, file word chuẩn giúp các bạn công nhân, viên chức thuận lợi khi làm thủ tục kết thúc hợp đồng lao động của mình.

Xin việc là một vấn đề quan trọng nhưng xin nghỉ việc cũng không thể sơ sài qua loa sẽ tạo ấn tượng không tốt cho cấp trên và điều này dẫn đến quá trình làm thủ tục nghỉ việc sẽ khó khăn hơn đấy các bạn ạ. Vì vậy nếu khi muốn nghỉ việc, thôi việc thì cũng nên chuẩn bị cho mình những lá đơn sao cho hợp tình, hợp lý và mang tính thuyết phục đối với cấp trên của mình nhé các bạn!

Sau đây Toifingiuvedep.vn xin được giới thiệu những mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay, file word chuẩn nhất dành cho các đối tượng là công nhân, viên chức, người lao động. Nếu bạn nào đang có nhu cầu hay muốn tìm hiểu về vấn đề này thì hãy dành chút thời gian để xem nhé!

Những mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân, viên chức chuẩn nhất

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường……………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Tôi tên:…………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị làm việc:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường……………………………………….

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)

Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

Lý do nghỉ việc:………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:…………………………………. có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng Phòng Người làm đơn
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do:…………………………………………………

Trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

………, ngày tháng năm 20…

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

……………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG/TRƯỞNG PHÒNG/ QUẢN LÝ

……………………………………………………………………………………..

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng ……. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan:………………………………………………………..

Trưởng phòng Tổ chức/Cán bộ :………………………………………………………………………

Trưởng phòng/ban …………………………………………………….………………

Tên tôi là: :……………………………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: :………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc: :………………………………………………………………………………………..

Xin được nghỉ việc kể từ ngày …….. tháng …….. năm ………………….……

Lý do xin nghỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: ………………………………………… có liên quan đến công việc tôi đang đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng phòng/ban………………….Đề nghị Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan giải quyết cho Ông (Bà) nghỉ việc kể từ ngày …… tháng …… năm……..Lý do: ……………………………………………Trưởng phòng / ban(Ký và ghi rõ họ tên)  Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ……………………………………………………………………… Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN………………………………………………………………………

Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : …………………………..

………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………

Chức vụ: ……………….. Bộ phận:…………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……

Lý do: ………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:………..Bộ phận: ….

Các công việc được bàn giao:…………………………..

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty………………

– Trưởng phòng Nhân sự………………

– Trưởng phòng .………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………

Chức vụ: ………………………. Bộ phận: ……………………………….

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày….tháng…. năm… với lý do: ……………………………

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Hơn…. năm làm việc, Quý Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm…………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn mong muốn.

Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho ông/bà: …………………………………..

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Các công việc được bàn giao: ……………………………………

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty……..

Tôi tên là:……… hiện là công nhân đang làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám Đốc Công ty cho tôi được nghỉ việc từ ngày…… vì lý do……

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, tài sản của công ty lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà…….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ………………..

– Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Tên tôi là : …………………………….
Ngày sinh : …/…./……
Số CCCD : …………… cấp ngày …./…/20…. bởi Công an tỉnh ….
Điện thoại : ………………………….
Hiện tôi là công nhân làm việc tại Bộ phận Lắp ráp sản phầm của công ty.

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự cho tôi nghỉ việc kể từ ngày ……………

Lý do xin thôi việc: Tôi muốn dừng lại công việc đi làm để tham gia học nghề sửa chữa ô tô nhằm nâng cao tay nghề và phát triển nghề nghiệp trong tương lai của mình.

Sau khi được chấp thuận tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc, trang thiết bị cho ông ………. – Trưởng Bộ phận Lắp ráp sản phầm.

Rất mong Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự xem xét và chấp thuận cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…….

Đồng kính gửi Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là:……….. là công nhân làm việc tại bộ phận……..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám đốc Công ty cùng Phòng Hành chính -Nhân sự cho tôi xin được nghỉ việc kể từ ngày……. Vì lý do……..

Tôi đã bàn giao công việc lại cho ông/bà:…….. là (tổ trưởng) bộ phận………

Nội dung các công việc đã được bàn giao:…………

Tôi cam đoan là đã bàn giao tất cả các công việc liên quan trước khi xin nghỉ việc. Rất mong cấp trên xem xét chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty…….

Đồng kính gửi: Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là:………….., là công nhân làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám Đốc Công ty cùng Phòng Hành chính – Nhân sự chấp thuận cho tôi xin được thôi việc kể từ ngày……….

Lý do xin thôi việc:………

Tôi thực hiện việc báo trước ….. ngày, tính từ ngày làm đơn xin thôi việc này

Tôi sẽ tiến hành thực hiện bàn giao công việc cho ông/bà:………, là (tổ trưởng) bộ phận….

Tôi rất hài lòng vì quãng thời gian qua được làm việc cho công ty. Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết đơn thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 7:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: – …………………………………

– …………………………………

Họ và tên: ………………………… Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………

Thời gian đã làm việc tại công ty…………………………………

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại………………………………

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn………………

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày……………………………

Ý kiến của người quản lý trực tiếp………………………………………

Ý kiến của Phòng nhân sự………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc điều hành…………………………………………

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 8:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty ………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại………………………………………………….

Tôi làm đơn này, đề nghị Ban Gián đốc cho tôi xin nghỉ việc vì lý do: ……………………………………………………………………….…

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 9:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: – ……………………………………
– ……………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………

Bộ phận: …………………………………………………………………

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được thôi việc kể từ ngày…………………………………………………………

Lý do xin thôi việc: ……………………………………………………

Tôi thực hiện việc báo trước là………… ngày, kể từ ngày làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho………………………………

Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Như các bạn đã thấy, tùy theo từng trường hợp công việc cụ thể mà sẽ có những mẫu đơn xin nghỉ việc cụ thể khác nhau và Toigingiuvedep.vn đã giới thiệu tới bạn 12 mẫu đơn dành cho các đối tượng công nhân, viên chức, người lao động. Đây đều là những mẫu ngắn gọn, hay và chuẩn nhất đấy. Đảm bảo sẽ giúp người dùng thuận lợi trong việc làm thủ tục nghỉ việc.

Nếu những bạn nào đang băn khoăn trong vấn đề làm đơn khi muốn xin nghỉ việc, thôi việc ở chỗ mình đang làm thì hãy cứ việc lưu bài viết này về máy để tham khảo, áp dụng nhé! Chúng nhất định sẽ giúp bạn thành công trong vấn đề này. Chúc bạn may mắn!

Xem thêm:

Bài liên quan