Trang chủ Hình ảnh đẹp Hình ảnh Phật Dược Sư đẹp và trang nghiêm

Hình ảnh Phật Dược Sư đẹp và trang nghiêm

0 bình luận

Những hình ảnh Phật Dược Sư đẹp, trang nghiêm cứu độ chúng sinh khỏi mọi khổ đau, bệnh tật. Tải hình phật Dược Sư và thành kính chiêm bái ngài.

Tuyển tập hình phật dược sư (2)

Tuyển tập hình phật dược sư (2)

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư hay còn gọi là “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc, cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh.

Những chủ đề liên quan:

Bổn nguyện của Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang. pdp.edu.vn xin chia sẻ bộ bộ sưu tập hình Phật Dược Sư cùng quý bạn đọc, hãy chia sẻ vì mục đích lợi sinh nhé. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Phật!

Bài liên quan