Trang chủ Tổng hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Của Cán Bộ Công Chức, Công Nhân

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Của Cán Bộ Công Chức, Công Nhân

0 bình luận

Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường, không lương, phép năm cực hay, cực chuẩn, có lý do, đầy thuyết phục của cán bộ công chức, công nhân.

Đơn xin nghỉ phép được hiểu là đơn xin phép, đề xuất lên cấp trên cho phép bạn nghỉ làm việc tạm thời trong một khoảng thời gian nào đó theo đúng với chế độ phép dành cho công nhân, viên chức. Do đó nếu bạn đang đi làm và muốn nghỉ làm một thời gian vì một lý do nào đó thì nhất định cần phải làm đơn xin phép được nghỉ để gửi lên cấp trên phê duyệt.

Để giúp các bạn thuận tiện trong việc xin nghỉ phép thì tại bài viết này, Toigingiuvedep.vn đã tổng hợp một số mẫu đơn xin nghỉ phép cực hay, chuẩn và thuyết phục nhất. Xin mời mọi người cùng xem và tải về nếu thấy có nhu cầu nhé!

Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Ban Giám đốc ………………….

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng phòng .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép …… ngày, (kể từ ngày …… tháng ……. năm..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).

Lí do: ……………………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):

…………………………… ……… Phòng ………………

Ông (bà) …………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…….. ngày … tháng …. năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ phép ở công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần ABC

Tên tôi là NGUYỄN VĂN A

CMTND số:

Làm việc tại Phòng kinh doanh công ty

Chức vụ: Phó Phòng

Điện thoại:

Tôi kính đề nghị công ty cho tôi nghỉ phép …… ngày, (kể từ ngày …… tháng ……. năm..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).

Lý do xin nghỉ phép: Xin nghỉ phép để chăm con ốm tại Bệnh Viện.

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho Ông Trần Văn B hỗ trợ tôi giải quyết công việc trong thời gian nghỉ phép.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…….. ngày … tháng …. năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ phép của công chức

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………… …………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………… Tại: …………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho ………………………

Tại phòng …………………………………………………………………………

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong ……………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Trưởng phòng

….., ngày….tháng….năm…

Người làm đơn

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:……………… Nam/nữ………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………… tại………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………

Đơn vị công tác:…………… Chức vụ:……………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty …………. cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 20…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 20…

+ Lý do: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

+ Nơi nghỉ phép: …………………………………………….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): ……… là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty ……………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……….… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……đến ngày …………..

Lý do nghỉ phép: ……………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Giám Đốc

Phòng HC – NS

Trưởng bộ phận

……, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi: – Ban giám đốc – Công ty………………

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:……………… Nam/nữ…………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………… tại……………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………….

Đơn vị công tác:…………. Chức vụ:……………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty …… cho tôi được nghỉ phép năm

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: …………………………………………………….

…………………………………………………………………

+ Nơi nghỉ phép: ………………. Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………… là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): ………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép với giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

……………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường TNCS Ngô Gia Tự

Đồng kính gửi tổ trưởng tổ chuyên môn

Tôi tên: Nguyễn Minh Hằng Sinh năm: 1991

Là giáo viên giảng dạy môn sinh học trường TNCS Ngô Gia Tự Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 05 tháng 01 năm 2021

Vì lý do: Do tuổi đã cao Bố Tôi là Ông Nguyễn Văn Thưởng bị tai biến mạch máu não (xuất huyết não) phải điều trị dài ngày tại Bệnh Viện 108, mặt khác tôi là con duy nhất của Ông nên gia đình cần người chăm sóc trong giai đoạn đầu điều trị. Hiện giờ, tôi không thể làm việc theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 01/01/2021, Tôi đã trao đổi và thống nhất với Cô: Nguyễn Xuân Thu là giáo viên cùng tổ bộ môn để cô hỗ trợ tôi giảng dạy trong thời gian xin nghỉ việc.

Tôi viết đơn này kính đề nghị ban lãnh đạo nhà trường phê duyệt để tôi được nghỉ trong khoảng thời gian trên. Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.

Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO        Người viết đơn

Trên đây là tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản mà hay, chuẩn nhất giúp các bạn thể hiện được sự chân thành với công việc, tôn trọng cấp trên và sự chuyên nghiệp của bản thân khi muốn xin nghỉ phép vì một lý do nào đó.

Khi chia sẻ những mẫu đơn xin nghỉ phép này, Toigingiuvedep.vn mong muốn sẽ giúp được những ai đang chưa biết viết đơn xin nghỉ phép sẽ có được những mẫu sẵn, gợi ý để áp dụng cho bản thân. Điều này sẽ mang đến những thuận lợi và không mất thời gian cho công việc cũng như thời gian của người lao động và chủ đơn vị.

Chúc các bạn vạn sự thành công!

Xem thêm:

Bài liên quan